Քիմիա տնային աշխատանք

Գրի՛ր երկաթ, սիլիցիում տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները(Ar) և հաշվի՛ր երկաթ, սիլիցիում տարրերի մեկ ատոմի իրական զանգվածը (m0): Ar (սիլիցիում)=28 Ar (երկաթ)=56 m0 (սիլիցիում)=Ar (սիլիցիում) • 1,66 • 10-27 = 28 •…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային աշխատանք-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

1. Սահմանե՛ք քիմիական բանաձև հասկացությունը: Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս նյութի որակական քանակական բաղադրությունը, արտահայտվում է քիմիական նշաններով և ինդեքսով: 2. Ի՞նչ է ինդեքսը: Ինդեքսը ցույց է տալիս թե տվյալ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Քիմիա

1. Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալյումին, կալցիում, սիլիցիում և ֆոսֆոր: Ալյումին-Al Կալցիում-Ca Սիլիցիում-Si Ֆոսֆոր-P 2. Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը16 է: Ո՞ր տարրն է այդ. ա. ածխածին, բ. ջրածին, գ.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Դասարանական աշխատանք 1.Թվարկի՛ր, թե ի՞նչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ջուրը (H2O), H-ջրածին, O-թթվածին ծխաթթու գազը (CO2), C-ածխածին, O-թթվածին Երկաթի (III) օքսիդ (Fe2O3), Fe-երկաթ, O-թթվածին Կալիումի պերմանգանատը(KMnO4), K-կալիում, Mn-մանգան, O-թթվածին Կալիումի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Քիմիա տնային աշխատանք

Լրացուցիչ. Գրե՛ք տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները. Ջրածին-Ar=1 Հելիում-Ar=4 Լիթիում-Ar=7 Բերիլիում-Ar=9 Բոր-Ar=11 Ածխածին-Ar=12 Ազոտ-Ar=14 Թթվածին-Ar=16 Ֆտոր-Ar=19 Նեոն-Ar=20 Նատրիում-Ar=23 Մագնեզիում-Ar=24 Ալյումին-Ar=27 Սիլիցիում-Ar=28 Ֆոսֆոր-Ar=31 Ծծումբ-Ar=32

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային աշխատանք-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

1.Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալյումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ: Al, Ca, Si, P, Fe, C, H, Zn, S, Cl, N 2.Ստորև թվարկված նյութերից…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Քիմիա տնային առաջադրանք

Կատարել առաջադրանքը. 1. Ո՞ր զույգում են միայն պարզ նյութերի անվանումներ. 1) գրաֆիտ և սիլան 3) ծծումբ և կարբին 2) ալմաստ և ամոնիակ 4) ազոտ և մեթան 2. Թվարկվածներից որո՞նք են…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային առաջադրանք-ում

Քիմիա

Բանավոր քննարկում. Ի՞նչ բնական գիտություններ գիտես: Քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, բնագիտություն, աշխարհագրութուն, աստղագիտություն: Ի՞նչ է ուսումնասիում քիմիան: Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերի կառուցվածքը, բաղադրությունը, հատկությունները: Ի՞նչ է ֆիզիկական մարմինը, ասա՛ տեսակները: Ֆիզիկական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին O-թթվածին բ)Ածխածնի մոնօքսիդ՝ CO C-ածխածին O-թթվածին գ)մեթիլալկոհոլ ՝ CH₄O C-ածխածին H-ջրացին O-թթվածին 2.Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները և…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ և պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Ազոտ, բրոմ, ածխածին Հետևյալ հատկանիշներից որո՞նք են բնութագրում 1)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Քիմիա

3•Տնային պայմաններում վարունգը մարինացնելու համար օգտագործում են քացախաթթվի խիտ լուծույթ, որն ունի սուր, ծակող հոտ: ա) Տանը փորձի՛ր զգալ դա՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները: բ) Նկարագրի՛ր քացախաթթվի որոշ ֆիզիկական հատկություններ Գույն…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Քիմիա

Հիշել. *Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է: *Ատոմների յուրաքանչյուր առանձին տեսակը կոչվում է քիմիական տարր: *Պարզ նյութերը կազմված են մեկ քիմիական տարրի ատոմներից: *Բարդ նյութերը կազմված են տարբեր քիմիական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Քիմիակն երևույթներ

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները կոչվում են երևույթներ: Երևույթները կարող են լինել ֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթների ընթացքում նյութերը չեն փոխարկվում այլ նյութերի, այսինքն՝ նոր նյութեր չեն առաջանում: Այն երևույթները,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիակն երևույթներ-ում

Քիմիա

1. Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: Ֆիզիկական երևույթ է երբ նոր նյութ չի առաջանում : Մոմի վառվելը, սառույցի հալվելը: 2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Քիմիա փորձ

Այսօր մենքկատարեցինք փորձ շաքարավազի հետ: Սկզբում ես անոթի մեջ լցրեցի շաքարավազ, ինչից հետո մենք տեղադրեցինք թաթիկը մետաղյա շտատիվի վրա, որի մեջ էլ դրեցինք շաքարավազով անոթը: Անոթի տակը դրեցինք սպիրտայրոց և…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա փորձ-ում

Քիմիա փորձեր

Այսօր մենք արեցինք մի քանի փորձ: Առաջին փորձ Առաջին փորձի ժամանակ մենք վերցրինք 20մլ ջուր, հետո դրա մեջ լցրեցինք շաքարավազ, և հետո էլ սովորական ավազ, ստացվեց անհամասեռ խառնուրդ: Որպեսզի ավազը…

0 Comments

Մեր առաջին փորձը

Մեր առաջին փորձի ժամանակ մեն ջոր էինք եռացնում: Մենք ծանոթացանք սովորական անոթների, փորձանոթների,մետաղյա շտատիվի, սպիրտայրոցի և նրա հետ օգվել: Սկզբում ես անոթի մեջ լցրեցի 2մլ ջուր, հետո Անին լցրեց ևս…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մեր առաջին փորձը-ում

Քիմիա տնային աշխատանք

Ներկայումս ավելի քան 25 միլիոն նյութ է հայտնի։ Դրանք տարբերակելու համար օգտագործում ենք. նյութերի ֆիզիկական, քիմիական հատկություններ: Նյութերի ֆիզիկական հատկություններն են՝ ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ,պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային աշխատանք-ում

Քիմիա տնային առաջադրանք

Հիշի՛ր և սովորի՛ր! Քիմիան գիտություն է նյութերի, դրանց բաղադրության, կառուցվածքի, հատկությունների եւ փոխարկումների մասին:! Ֆիզիկական մարմինը դա ծավալ, զանգված ունեցող ցանկացած առարկա է: Մարմինները լինում են կենդանի եւ անկենդան :…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային առաջադրանք-ում

Պատասխանիր հարցերին Հետևյալ գոյականներից ո՞րը ֆիզիկական մարմին չի բնորշում. ա) կուժ բ) բաժակ գ) ստվեր դ) մատանի 2. Հետևյալ առարկաներից ո՞րը չեն պատրաստում ապակուց և ինչո՞ւ. գավաթ, փորձանոթ, բաժակ, խաղալու…

Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում