Քիմիա հաշվետվություն 7 դասարան

Սեպտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Հոկտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Նոյեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Դեկտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Փետրվար Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա հաշվետվություն 7 դասարան-ում

Քիմիա դասարանական

Ո՞ր դեպքում է առաջանում տարրերի ատոմների միջև իոնային կապ: Երբ կապի մեջ կան և մետաղական և ոչ մետաղական տարրեր: Ստորև ներկայացված բանաձևերից ընտրե՛ք իոնային կապով միացությունները՝ LiF, N2O ,Na2O ,PF3,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական-ում

Քիմիա տնային

Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետևյալ միացություններում. Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO, CaO, Na2O2. Հաշվե՛ք նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO, CaO, Na2O3. Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=14+16=30 Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153 Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=102…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա դասարանական

Դասարանական 1. Որոշեք կապի տեսակը. ZnCl2, NH3, NaCl, N2, O2, F2, Cl2, PH3, CuBr2, FeS, H2S, H2, CH4, CaCl2, N2O3, SiH4, Na2S, FeCl3, H2Se, K2Se, J2, CaS, HgO, LiCl, N2O3,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական-ում

Քիմիա ինքնաստուգում

CaC2, NO, Ag 1. Քիմիական կապ տեսակ CaC2-Իոնային Ag-Մետաղական NO-Կովալենտ 2. Տարրերի իրական զանգվածները (m0) Ar(Ca)=40 Ar(C)=12 m0(Ca)=Ar(Ca)×1,66×10-27=40×1,66×10-27=6,64-26 m0(C)=Ar(C)×1,66×10-27=12×1,66×10-27=1,992-26 Ar(N)=14 Ar(O)=16 m0(N)=Ar(N)×1,66×10-27=14×1,66×10-27=23,24-26 m0(O)=Ar(O)×1,66×10-27=16×1,66×10-27=26,56-26 Ar(Ag)=108 m0(Ag)=Ar(ag)×1,66×10-27=108×1,66×10-27=179,28-26 3. Տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա ինքնաստուգում-ում

Քիմիա տնային

Սովորել. Ատոմն ունի բարդ կառուցվածք, այն կազմված է դրական լիցքավորված միջուկից և նրա շուրջը գտնվող բացասական լիցք ունեցող էլեկտրոններից: Միջուկն իր հերթին կազմված է դրական լիցք ունեցող մասնիկներից և լիցք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա տնային

Տնային 1. Հարցեր https://astghik.gaboyan.am/2024/04/19/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-2/ 2. Պատմի՛ր կատարածդ փորձի մասին: Չենք կատարել 3. Սովորի՛ր Ատոմն ունի բարդ կառուցվածք, այն կազմված է դրական լիցքավորված միջուկից և նրա շուրջը գտնվող բացասական լիցք ունեցող…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա դասարանական

Դասարանական Քիմիական կապ Հարցեր 1. Ի՞նչ է քիմիական կապը: Քիմիական կապը փոխազդեցություն է էլեկտրոնների և միջուկների միջև Բացատրե՛ք երկու ատոմների միջև քիմիական կապի առաջացման պատճառները: Պատճառն այն է որ էլեկտրոնները…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական-ում

Քիմիա տնային

Տնային Որոշե՛ք պրոտոնների, նեյտրոնների և էլեկտրոնների քանակը և ատոմային միջուկի լիցքը հետևյալ տարրերի համար՝ լրացնելով աղյուսակը. 1) S, O, B, Ba, Si S e-=16 p+=16 N⁰=16 O e-=8 p+=8 n⁰=8…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա տնային

Տնայի . Ո՞րն է «ավելորդ» տարրը’ C, Si,Ti Ge Ti-տիտան 2. .Լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը. V խումբ Գլխավոր ենթախումբ 1. V-Վանադիում 2. Nb-Նիոբիում 3. Ta-Տանտալ 4. Db-Դուբնիում Երկրորդական ենթախումբ 1. N-Ազոտ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա տնային

Տնային.Սովորի՛ր 1. Անվանի՛ր 101 և 118 կարգաթիվ ունեցող տարրերը: 101-Md Մենդելեևիում 118-Og Օգանեսոն 2.Ստորև բերված ո՞ր շարքում են միայն ոչ մետաղական տարրեր. 1) Li, Mg, P 3) N, S, Ar…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Դասարանական Նոր թեմա 1. Անվանի՛ր 101 և 118 կարգաթիվ ունեցող տարրերը: 101-Md Մենդելեևիում 118-Og Օգանեսոն 2.Ստորև բերված ո՞ր շարքում են միայն ոչ մետաղական տարրեր. 1) Li, Mg, P 3) N,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Քիմիա տնային

Տնային 1.Պատմի՛ր քո կատարած փորձի մասին: Փորձ չենք հասցրել կատարել 2. MgS. Li2S BaS K2S Գրե’ք, մոլեկուլը կազմող քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները(Ar): Ar(Mg)=24 Ar(S)=32 Ar(Li)=7 Ar(S)=32 Ar(Ba)=137 Ar(S)=32 Ar(K)=39…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Al(OH)3 Գրեք, մոլեկուլը կազմող քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները (Ar): 2.5 միավոր Ar(Al)=27 Ar(O)=16 Ar(H)=1 Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+48+3=78 Հաշվեք, այդ տարրերի մեկ ատոմի իրական զանգվածը (m0): 2.5 միավոր Ar(Al)=27 Ar(O)=16 Ar(H)=1 m0(Al)=Ar(Al)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Դասարանական աշխատանք քիմիա

1.Հաշվե՛ք նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները(Mr): Н2О, Al2O3, С6Н6, Na2SO4, С12Н22О11 Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2+16=18 Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=54+48=102 Mr(C6H6)=6Ar(C)+6Ar(H)=72+6=80 Mr(Na2SO4)=2Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)=23×2+32+16×4=142 Mr(C12H22O11)=12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O)=12×12+22×1+16×11=342 2. Հաշվե՛ք նյութերի բաղադրության մեջ առկա տարրերի զանգվածային բաժինը: CO, Al2O3, SO3, Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28 w(C)=12×1/28×100=42,85 w(O)=16×1/28×100=57,14…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Դասարանական աշխատանք քիմիա-ում

Քիմիա տնային

1.Հաշվե՛ք նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները(Mr): Նատրիումի նիտրատ NaNO3 Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+48=85 Կալցիումի կարբոնատ CaCO3 Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+48=100 2. Գրե՛ք նյութի քիմիական բանաձևը, եթե հայտնի է, որ դրա բաղադրության մեջ առկա են կալցիումի մեկ, ածխածնի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Դասարանական 1. Հաշվել առավել հայտնի թթուների ՝հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները(Mr): —աղաթթուն՝ HCl-, ազոտական թթուն՝ HNO3-, ծծմբական թթուն՝ H2SO4-, ֆոսֆորական թթուն՝ H3PO4 Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35.5=36.5 Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+48=63 Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2+32+64=98 Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=3+31+64=98 2. Հաշվի՛ր ազոտ տարրի մեկ ատոմի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Քիմիա տնային աշխատանք

Տնային. Հաշվե՛ք հիմնային օքսիդների՝ Na2O, CaO, CuO, FeO, MnO, Cu2O հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները(Mr): Mr(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=23+16=39 MR(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56 Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80 Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72 Mr(MnO)=Ar(Mn)+Ar(O)=55+16=71 Mr(Cu2O)=2Ar(Cu)+Ar(O)=128+16=144 Գրե՛ք նյութի քիմիական բանաձևը, եթե հայտնի է, որ դրա բաղադրության մեջ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային աշխատանք-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված: Նյութի մոլեկուլի, ինչպես և ատոմի իրական զանգվածը շատ փոքր է: Այդ իսկ պատճառով ըն դունվել է հարաբերական մոլեկուլային զանգված հասկացությունը: Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, տվյալ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Քիմիա տնային աշխատանք

Գրի՛ր երկաթ, սիլիցիում տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները(Ar) և հաշվի՛ր երկաթ, սիլիցիում տարրերի մեկ ատոմի իրական զանգվածը (m0): Ar (սիլիցիում)=28 Ar (երկաթ)=56 m0 (սիլիցիում)=Ar (սիլիցիում) • 1,66 • 10-27 = 28 •…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային աշխատանք-ում