Խնդիր 1

 

Անին ներկեց 229, իսկ Հայկը 388-ով ավելի քան Անին, իսկ Արենը Անիի և Հայկի ներկած ձվերի գումարից 216-ով պակաս։ Քանի՞ ձու ներկեցին նրանք միասին։

 

Անի֊229 ձու

Հայկ֊388-ով շատ քան Անին

Արեն֊Անիի և Հայկի գումարից 216-ով պակաս 

Միասին֊?

 

                            Լուծում

                       229+388=617

                       617+229=846

                      846-216=630

229+617+630=1466

 

                                       Պատ՝․ 1466 ձու

 

                        Խնդիր 2

 

Արեգը զատկածառի համար գնեց 11 կոնֆետ, 8 բանտիկ, 37 ադիբուդի։Ո՞ր առարկան ուշ կվերջանա, եթե նա ամեն օր կպցնում է՝ 1 ժապավան, 2 կոնֆետ, 7 ադիբուդի։

 

                         Պատ՝․ ժապավենը

 

                  Խնդիր 3

 

Ստելլան խանութից գնեց 64 ձու, իսկ Անին 8 անգամ քիչ քան Ստելլան։ Քանի՞ ձու գնեցին նրանք միասին։

 

Ստելլա֊64 ձու

Անի֊8 անգամ քիչ

Միասին֊?

                    

                   

 

                   Լուծում

                    64:8=8

                   64+8=72

 

                      Պատ՝․ 72 ձու

 

                   Խնդիր 4

 

Նարինեն գտավ 3 զատիկ, իսկ Արմինեն 9 անգամ շատ։ Քանի՞ զատիկ գտան նրանք միասին։

 

Նարինե֊3 զատիկ

Արմինե֊9 անգամ շատ

Միասին֊?

   

                          Լուծում

                          3.9=27

                        27+3=30

  

                                    Պատ՝․ 30 զատիկ

 

                             Խնդիր 5

 

Շամիրամն ու Անուշը խաղացին ձվակռիվ տասը ձվով, 3 հատ հաղթեց Շամիրամը։ Քանի՞ հատ հաղթեց Անուշը։

 

                Լուծում

                10:2=5   

                5-3=2

 

                                     Պատ՝․ 2 հատ                      

                    

 

         

 

                  

              

You are currently viewing Զատկական 5 խնդիր