1. Ո՞ր նկարն է կազմված 1քառակուսուց, 2 շրջանից և 4եռանկյունուց։

                                                                          Գ.

2. Երկու կենգուրուներ վանդակի վրայով ցատկում են իրար ընդառաջ /տես նկարը/։ Նրանք ցատկում են միաժամանակ։ Առաջինը ցատկում է անմիջապես հարևան վանդակի մեջ, իսկ                    երկրորդը՝ մեկ վանդակ բաց թողելով։ Ո՞ր վանդակում նրանք կհանդիպեն։

 

                                                                      3.

 

 

  1. Արմինեն մի քանի խնձոր բաժանեց իր և իր 5 ընկերների միջև: Յուրաքանչյուրը ստացավ կես խնձոր: Քանի՞ խնձոր բաժանեց Արմինեն:

    ա) 2 ու կես  բ) 3       գ) 4        դ) 5        ե) 6

  2. Երեկ կիրակի էր, շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի վաղը։

Երեքշաբթի

5. Քայլում էին երկու մայր և երկու դուստր։ Նրանք գտան 3 խնձոր և բաժանեցին միմյանց միջև։ Յուրաքանչյուրը ստացավ մեկ խնձոր։ Այդ ինչպե՞ս։

 

                   Քայլում էր թոռնիկը, մայրիկը և տատիկը

 

 

You are currently viewing Ընտրովի մաթեմատիկա