1. Հաշվի՛ր։

 

3×60=180

4×40=160

7×80=560

70×80=5600

300×60=18000

20×30=600

200×70=14000

32×4=128

412×3=1236

123×2=246

231×5=1155

217×6=1302

123×5=615

 

 

 

  1. Հաշվի՛ր արժեքները և լրացրու՛ աղյուսակը։
Ապրանք Քանակ արժեք
գրիչ 1 100
մատիտ 5 450
քանոն 2 300
մկրատ 3 600
կազմ 6 60
ռետին 10 900
կարկին 2 600

 

Մատիտը գրիչից 10 դրամով էժան է։

Քանոնը մատիտից 60 դրամով ավել է։

Մկրատը քանոնից 50 դրամով ավել է։

Կազմը գրիչից 10 անգամ էժան է։

Ռետինը կազմից 80 դրամով ավել է։

Կարկինը գրիչից 3 անգամ թանկ է։

 

 

 

 

You are currently viewing Մաթեմատիկա