1. Հաշվիր

120+175+254=549

240+126+25+78=469

230+480+204=914

286+423+12+54=775

45+482+55=582

150+172+50+7=379

84+324+16=424

2. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

Ութ հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր քսանչորս: 846324

Երկու հարյուր վեց հազար երկու հարյուր քառասունութ: 206248

Չորս հարյուր քառասունյոթ հազար մեկ: 447001

Տասնմեկ հազար վաթսուներեք: 11063

Վեց հարյուր ութ հազար վաթսունվեց: 608066

Ինը հարյուր իննսունինը հազար ինը: 999009

Քառասունութ հազար երեսունվեց: 48036

2. I անոթում կա 27 լ ջուր, II-ում` 18 լ, III- ում` 3 լ, իսկ IV-ում այնքան , որքան նախորդ երեք անոթում միասին: Որքա՞ն ջուր կա 4 անոթներում միասին:

I-27 լ

II-18 լ

III-3 լ

IV-երեք անոթների գումարը միասին

Միասին֊?

 

Լուծում

27+18+3=48

27+3+18+48=96

 

Պատ՝․ 96 լ ջուր

3. Վաճառողը 3 օրում վաճառեց 987 կգ ձմերուկ: I օրը վաճառեց 356 կգ, II օրը` 28 կգ-ով պակաս: Որքա՞ն կգ ձմերուկ վաճառեց նա III օրը:

 

Միասին-987 կգ

I-356 կգ

II-28-ով պակաս առաջին օրից

III-?

 

Լուծում

356-28=328

356+328=684

987-684=303

 

Պատ՝․ 303 կգ ձմերուկ

You are currently viewing Մաթեմատիկա