Սեպտեմբերի 1-15. նախագիծ

4-րդ դասարան

Առաջադրանքների միջոցով ծանոթացում սովորողների հետ
  • Թվաբանական գործողություններ. բազմապատկում և բաժանում
  • Երկրաչափական պատկերներ և հասկացություններ
  • Չափումներ և չափման միավորներ
  • Տեքստային խնդիրներ

Առաջադրանքներ.

1.Գրի՛ր  այն  թվերը,  որոնք  պարունակում  են՝               

ա) 5հ.  6տ.  9մ. =569

     4հ. 1տ. 0մ.=410

բ)Թիվը  ներկայացրու՛   կարգային  գումարելիների  գումարի  տեսքով.

   567 =500+60+7

2.Գտի՛ր  անհայտ    բաղադրիչը.                  

    {273} + 127 = 400                                                  {864}-348 = 516

3.Գրի՛ր  սյունակով  և հաշվի՛ր.                 

  527 + 148=675                          951 – 347=604

  344 + 479=823                          841 – 352=489

4.Համեմատի՛ր.  ( > , < , = )                   

  278 < 342        462 > 402

  954 > 938

5.Հաշվի՛ր  արտահայտության   արժեքը.  

   6 . 9  + 35 :  5 =61

6.ա)Հռոմեական  թվանշանները   ներկայացրո՛ւ    թվերի  տեսքով. 

XVIII =18

XXXI =31

բ) Թվերը գրի՛ր հռոմեական թվագրությամբ.

47  =XLVII

24  =XXIV

գ)Գրի՛ր հին հայկական թվագրությամբ:

 15 –ԺԵ

27 –ԻԷ

  1. Լուծի՛ր խնդիրը.

Այգում առաջին օրը տնկեցին 212 ծառ,  իսկ երկրորդօրը՝  28-ով պակաս:  Ընդամենը քանի՞ ծառ տնկեցին այդ երկու  օրում:

Լուծում

212-28=184

184+212=396

Պատ՝. 396 ծառ

8.Ճշմարիտ  դատողությունների համարները շրջագծի՛ր , իսկ ոչ ճշմարիտը ջնջի՛ր  (X) :

ա) Թվին  0 գումարելիս ստանում են նույն թիվը:

բ) Երկու հավասար թվերի տարբերությունը  0 է:

գ) Երկու հավասար թվերի տարբերությունը   1  է: X

9.Ուղղանկյան մի կողմը 80 սմ է, իսկ մյուսը՝ 2 սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան մեծ կողմի երկարությունը:

Լուծում

80+2=82

Պատ՝. 82սմ

10.Լիլիթն առաջին օրը կարդաց 30 էջ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 էջով պակաս: Քանի՞ էջ կարդաց Լիլիթը երկրորդ օրը:

Լուծում

30-3=27

Պատ՝. 27սմ

11Խանութում 90 դեղձերը տեղավորված են արկղերում՝ 30-ական դեղձ յուրաքանչյուր արկղում: Քանի՞ արկղ պահանջվեց:

Լուծում

90:30=3

Պատ՝.3 արկղ

12.3 փաթեթներում կա 30 մ գործվածք: Պարզիր, թե քանի՞ փաթեթ է պետք 70 մ գործվածք ստանալու համար:

Լուծում

30:3=10

70:10=7

Պատ՝.7 փաթեթ

13. Առաջին թիվը 60-ն է, իսկ երկրորդը առաջինից մեծ է 7-ով: Գտիր երկու թվերի գումարը:

Լուծում

60+7=67

60+67=127

Պատ՝. 127

14. Մարիամը 40 դրամ վճարեց մատիտի համար, 70 դրամով ավելի` գրիչի համար, և 100 դրամ վճարեց տետրի համար: Ընդամենը քանի՞ դրամ վճարեց Մարիամը:

Լուծում

40+70=110

110+100+40=250

Պատ՝.250 դր.

15. Հետիոտնը, հեծանվորդը և մարդատար մեքենան անցան որոշակի ճանապարհներ: Հեծանվորդն անցավ 8 կմ, հետիոտնը` հեծանվորդից 2 անգամ քիչ, մեքենան՝ հետիոտնից 110 կմ-ով շատ: Քանի՞ կմ անցան հետիոտնը և մեքենան:

Լուծում

8:2=4

110+4=114

Պատ՝.հետիոնտ-4կմ,մեքենա-114կմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա