ՄԱՅՐԵՆԻ

1․ Աջ և ձախ մասերը միացրու և ստացիր քեզ հայտնի արտահայտություններ։

քիթը           տալ

ոտքերն         մեկ լինել

սիրտ           կախել

աշխարհով      ընկնել

քիթը կախել, ոտքերն ընկնել, սիրտ տալ, աշխարհով մեկ լինել

2․Գրիր մեկ բառով

Նվեր տալ- նվիրել

Խղճահարություն զգալ- խղճալ

Լույս տալ- լուսավորել

Ուտելու համար պիտանի-

Փոստը բաժանող մարդ- փոստատար

3․Վերականգնիր առածները։

Շատ կարդաս,                քիչն էլ կկորցնի։

Լավ անես՝ քեզ կանես,   սովորիր քեզ համար։

Աղքատը հացի կարոտ է,  վատ անես՝ քեզ կանես։

Արա ուրիշի համար           հարուստը՝ ամեն բանի։

Շատի հետևից ընկնողը        շատ բան կիմանաս։

Շատ կարդաս, շատ բան կիմանաս։

Լավ անես՝քեզ կանես, վատ անես՝ քեզ կանես։

Աղքատը հացի կարոտ է,հարուստը՝ ամեն բանի։

Արա ուրիշի համար սովորիր քեզ համար։

Շատի հետևից ընկնողը քիչն էլ կկորցնի։

4․Տրված բառերը արտահայտիր բառակապակցությամբ։

Օրինակ՝ բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող

Բարձրահասակ բարձր հասակ ունեցող

Սևաչյա- սև աչքեր ունեցող

Շիկահեր- շեկ մազ ունեցող

Թիկնեղ- լայն ուսեր ունեցող

Գեղեցկադեմ գեղեցիկ դեմք ունեցող

Սրամիտ- սուր միտք ունեցող

Փոքրամարմին- փոքր մարմին ունեցող

Մեկնաբանել