Գործնական աշխատանք 1. Հաշվել նշված բառերի տառերի և հնչյունների քանակը՝

 • եզր-երեք տառ, չորս հնչյուն,
 • որդի-չորս տառ, հինգ հնչյուն,
 • սղոց-չորս տառ, չորս հնչյուն,
 • հոգի-չորս տառ, չորս հնչյուն,
 • ովքեր-հինգ տառ, հինգ հնչյուն,
 • ես-երկու տառ, երեք հնչյուն,
 • ենք-երեք տառ, չորս հնչյուն,
 • մորեղբայր-ինը տառ, տասը հնչյուն,
 • Երևան-հինգ տառ, յոթ հնչյուն,
 • բարև-չորս տառ, հինգ հնչյուն,
 • տերև-չորս տառ, վեց հնչյուն,
 • գնդակ-հինգ տառ, հինգ հնչյուն,
 • հիշել-հինգ տառ, հինգ հնչյուն:

Գործնական աշխատանք 2. Գրեք թե բառերը քանի հնչյուն և քանի տառ ունեն՝

 • ոզնի-չորս տառ, հինգ հնչյուն,
 • մորաքույր-ութ տառ, ութ հնչյուն,
 • ամենաերկար-տասը տառ, տասնմեկ հնչյուն,
 • հնդկահավ-ութ տառ, ութ հնչյուն,
 • երազանք-յոթ տառ, ութ հնչյուն,
 • որսորդ-վեց տառ, յոթ հնչյուն,
 • ամենաորակյալ-տասներկու տառ, տասներեք հնչյուն,
 • եղևնի-հինգ տառ, յոթ հնչյուն,
 • եվրոպական-ինը տառ, տասը հնչյուն,
 • ամերիկական-տասը տառ, տասը հնչյուն:

Գործնական աշխատանք 3. Գրեք բառեր, որոնք սկսվեն Ո կամ Ե տառով, հաշվեք դրանց հնչյունների և տառերի քանակը, եթե տառերն ու հնչյունները քանակով չեն համապատասխանում գրավոր բացատրեք պատճառը:

 • երեք-չորս տառ, հինգ հնչյուն (յ+է)
 • որդ-երեք տառ, չորս հնչյուն (վ+օ)
 • ողկույզ-վեց տառ, յոթ հնչյուն (վ+օ)
 • ոլորան-վեց տառ, յոթ հնչյուն (վ+օ)
 • Եղնիկ-հինգ տառ, վեց հնչյուն (յ+է)
 • Եղևնի-հինգ տառ, յոթ հնչյուն (յ+է)։
You are currently viewing Լեզվական աշխատանք