1. Գնացքը I օրը անցավ 574 կմ, II օրը՝ 56կմ-ով ավելի, քան  օրը : III օրն անցավ 74կմ-ով պակաս, քան II օրը: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ գնացքը 3 օրում:

I-574 կմ

II-56կմ-ով ավելի քան առաջին օրը

III-74կմ-ով պակաս որկրորդ օրից

Քանի՞ կմ է անցել գնացքը այդ երեք օրվա ընթացքում

                                    Լուծում

                                574+56=630

                                630-74=556

                       574+556+630=1760

                                                                                  Պատ՝. 1760 կմ

  • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը, եթե նրա կողմերի երկարություններն են՝ 7 սմ և 12 սմ:

P=38

Մակերես=84

  • Համեմատիր.
    ա) 2Ժ 24ր  >  200ր            բ) 2Ժ 50ր  <  250ր
    գ) 2օր 15Ժ   <   60Ժ          դ)  3օր 10Ժ   <   310Ժ

  • Դատարկ ջրավազանի մեջ առաջին խողովակով լցվեց 1350լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 480լ: Տնկիները ջրելու համար պապիկը այդ ջրից օգտագործեց 1580լ : Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:

I-1350 լ ջուր

II-480 լ ջուր

Օգտագործեց-1580 լ

Մնաց-? Լ

                                            Լուծում

                                      1350+480=1830

                                      1830-1580=300

                                                                          Պատ՝. 300 լ

       5.  Արտահայտիր տարիներով:

          ա) 2 դար 12 ամիս=201տարի                                            բ) 5դար 6 տարի=506 տարի

You are currently viewing Մաթեմատիկա