1. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի  տեսքով:

  ա) 7 հազ.  + 3 հ.  + 3տ.  + 5մ. =7335
        8 x 10000  + 3 x 1000  +  2 x 10=83020
        200000 + 400  + 5=200405


բ )  60000  +  2000  +  50 + 5=62055
      4 x 100000  + 3 x 100  + 2 x 1=400302
      6 հազ.  + 3 հ.  + 8մ.  =6308
 

 •  Կազմիր արտահայտություն և պարզիր.
  ա) Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով: 50000

  բ)  Որքանո՞վ կփոքրանա 434581 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0-ով : 4000

 • Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից: Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում:

                                                             Լուծում

                                                            20×5=100

                                                          100+20=120

                                                                                                  Պատ՝.120 կմ

 • Հաշվիր.
  ա)  8592: 6=1432
  բ ) 5580:60=93
  գ ) 3320 * 7=23240
  դ) 308 * 40 =12320
You are currently viewing Մաթեմատիկա