Տնային աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

 1. Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրվելը։
  Ֆիզիկական երևույթ
 2. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։
  Մագնիսական երևույթ, լուսային երևույթ, ձայնային երևույթ, նյութի ագրեգատային վիճակը փախվելը։
 3. Արևի լուսավորելը,գիշերային երկնքում աստղերի առկայծումը ,կայծակի բռնկումներով երկնքի լուսավորվելը, այսպիսի երևույթները ի՞նչպես են անվանում։
  Լուսային երևույթ

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Այն նյութերը որոնց հետ ինչ որ բան է պատահում, բայց նյութը չի փոխվում դա կոչվում է՝ ֆիզիկական երևույթ։ Ֆիզիկական երևույթ է՝ մոմի այրվելը, սառույցի հալվելը, ապակու կոտրվելը։
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Այն նյութերը որոնց հետ ինչ որ բան է պատահում, և նյութը փոխվում է մեկ այլ նյութի դա կոչվում է՝ քիմիական երևույթ։ Քիմիական երևույթ է՝ փայթի այրվելը, լուցկու այրվելը, երկաթի ժանգոտվելը։
 3. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը,բաժակի կոտրվելը,եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը,լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։
Քիմիական երևույթՖիզիզկական երևույթ
լուցկու այրվելըմամի այրվելը
կաթի թթվելըբաժակի կոտրվելը
ողյամի առաջացումը
ջրի եռալը
You are currently viewing Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ