Մաթեմատիկա 9.29.2022

36. Թվերով խորանարդիկը (խաղոսկրը) 50 անգամ գցելիս 8 անգամ 6 էընկել։ Ինչքա՞ն է 6 ընկնելու հարաբերական հաճախականությունը։ Պատասխան՝ 4/25 41. Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարիգումարը հավասար…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 9.29.2022-ում