• Բացատրել «հայրենիք» հասկացությունը։
Հայրենիքը դա այն պետությունն է որտեղ դու ապրում կամ ծնվել ես։
• Ո՞րն է հայ ժողովրդի հայրենիքը։
Հայաստանը։
• Ի՞նչ անվանումներով է հայտնի հայոց հայրենիքը։
Արմենիա
• Ի՞նչ ժողովրդներ են ապրում ՀՀ-ում։
Հայկական
• Նկարագրել Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դիրքը։
Հայաստանը գտնվում է Եվրասիայում։
• Ի՞նչ լճեր կան հայկական լեռնաշխարհում, ո՞ր լիճն է գտնվում ՀՀ ներկայիս տարածքում։ Եղե՞լ եք արդյոք այդ լճի ափին։ Ի՞նչ գիտես լճի մասին։
Հայաստանում կա Սևանալիճ, Վանալիճ և այլ լճեր։ Ես եղել եմ սևանալճում։
•  Ի՞նչ լեռներ կան Հայկական լեռնաշխարհում։
Հայաստանում կա Մասիս սարը, Արագածոտնի սարը, Արարատ։

You are currently viewing Հայկական լեռնաշխարհ