• Post category:Դասեր
  1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
    Այն քիմիական րեակցիաները, որոնց ժամանակ բարդ նյութի քայքայումից առաջանում են այլ նյութեր կոչվում են քայքայման ռեակցիաներ։
  2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։
    Այլ քիմիական ռեակցիաները որոնց ընթացքում մեկ կամ մի քանի նյութերի միացումից ստացվում է մեկ ուրիշ նյութ կոչվում է միացման ռեկցիա
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։
    Քայքայման ռեակցիա
  4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2  բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

You are currently viewing Քայքայման և միացման ռեակցիաներ