ա) 673 > 455
բ) 783 > 693
գ) 944 > 240
դ) 43 < 44

8. Լրացրեք աղյուսակը

a5373615040030
b294420301435
a+b83178150701465
b+a83178150701465

ա) 3.a+5.b=46
3.7=21
5.5=25
21+25=46
բ) 10.(a+b):3=40
7+5=12
10.12=120
120։3=40
գ) (a-b).4+a.b=43
7-5=2
2.4=8
7.5=35
8+35=43
դ) 95:b+49:a=26
95։5=19
49։7=7
19+7=26

a.a.a.a+a.a.a+a։a=25
2.2.2.2+2.2.2+2։2=25

You are currently viewing Տառային արտահայտություններ