29. Գտե՛ք հարաբերությունը։
ա) 300։20=15
բ) 13/49
գ) 5/4:2/3=1ամբ. 7/8
դ) 7/10:1/4=40/99
ե) 37/100:1/2=37/50
զ) 7ամբ. 1/2։18ամբ. 9/16=2ամբ. 4/5

31.

50 կգ կարմիր ներկն արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝
123250 դրամ։ Ո՞ր ներկի գինն է ավելի բարձր։

Լուծում
75000։50=1500
123250։85=1450
1500>1450

Պատ՝. կարմիր ներկինը

42. Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի
հավասարություն.

ա)


բ)


գ)


դ)


You are currently viewing Հարաբերություններ