Урок 26

Вопросы для обсвждения: 1. Сколько детей было у крестьянина? 3 Как звали младшего ребёнка крестьянина? Марюшька Что заказала отцу младшая дочь? Пёришка Финиста ясно сокола зИ какого металла были изготовлены посохи,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Урок 26-ում

Մաթեմատիկա 24.2.2023

1. Կատարիր կոտորակների բաժանումը: 3/17:7/17=3/17⋅17/7=51/119 2. ա) −4/43:1= -4/43 բ) (−4/43):(−1)= +4/43 3. Կատարիր բաժանումը: Առաջին պատուհանում տեղադրիր  «+» կամ  «−» նշանը: (−15/16):3=-15/48 4. 8 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 24.2.2023-ում

My favorite pet

My favorite pet is Napo. It is cat. And it was a boy. It was my present in my 6 birthday. And it was with us a little less than…

Մեկնաբանությունները կասեցված են My favorite pet-ում

Մաթեմատիկա 22.2.2023

1. Հաշվիր գումարը: Կոտորակները մի կրճատիր: 4/69+13/69=17/69 2. Կատարիր գումարումը: (−4/23)+(−8/23)= -12/23 3. Հաշվիր՝ 5 2/7+44 3/7= 49 5/7 4. Կատարիր գումարումը: 8+(−4/5)= +12/6 5. Գումարիր խառը թվերը: 3 1/9+29 1/21=…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 22.2.2023-ում

Պատմություն 2.21.2023

Ո՞վ էր Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Մակեդոնիայի արքան։ (Ք. ա. 336.-323. թթ) Նա եղել է աշխարհի ամենաերիտասարդ ու խոշորագույն զորավարներից մեկը Պատմե՛ք Գավգամելիայի ճակատամարտի մասին։Ք. ա. 331 թ Գավգամելիայի մոտ տեղի ունեցավ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Պատմություն 2.21.2023-ում

Մ

Ինչքա՜ն ծիծաղեցին էն գիշեր․․․ Ամենքը գաղթականներ էին։ Նոր էին Թիֆլիս հասել։ Զանոն էլ նրանց հետ էր։ Իր հոր փեշիցը բռնած նա անց էր կացել ձյունոտ սարերով, ամայի, ցուրտ դաշտերով, երկա՜ր-երկա՜ր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մ-ում

Մաթեմատիկա 17.2.2023

1. Ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը` կոորդինատային ուղղի վրա 51 3/4 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի ձախ, քան 84 6/7 կոորդինատով կետը: ոչ այո 2. Համեմատիր հետևյալ խառը թվերը: Տեղադրիր >,< կամ = նշաններից մեկը: 14 2/7 > −14 2/31 3. Համեմատիր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 17.2.2023-ում

Русскый язык классная робота 17.2.2023

Что ты будешь делать завтра?-Я буду смореть телевизор.Что ты будешь делать сегодня вечером?-Я буду играть в шахматы.Что ты будешь делать через 2 часа?-Я буду помогать маме.Что ты будешь делать через…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русскый язык классная робота 17.2.2023-ում

English homework

1. How old are you?2. What's your first name?3. How do you spell that please ?4. What's your address ?5. Can you repeat that please ?6. What's your telephone number…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English homework-ում

Մաթեմատիկա 16.2.2023

1. Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է հավասար 158-ի: Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: −58 1/58 −1/58 58 2. Որոշիր տրված կետի հեռավորությունը զրոյից: 1) −1/344 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/344-ի: 2) 1/344 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/344-ի: 3.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 16.2.2023-ում

Մաթեմատիկա 15.2.2023

1. Ո՞ր թիվն է հակադիր 138 կոտորակին: Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: 1 1/38 −1/38 −38 38 2. Տրված է −1/59 ռացիոնալ թիվը: −1/59 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/59-ի: 3. Որոշիր 75 1/18 ռացիոնալ թվի հակադիր թիվը: Պատասխան՝ …

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 15.2.2023-ում

English 16.2.2023

1. Have, got2. Got3. Have4. Have got5. Got6. Haven't7. Have got8. Haven't 1. have2. have3. got4. have 5. have6. have.

Մեկնաբանությունները կասեցված են English 16.2.2023-ում

Մայրենի 15.2.2023

Չորեքշաբթի «ՀԻՆ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ» Կանաչ, վիթխարի ընկուզենու տակ,Իրենց հասակի կարգով, ծալպատակ,Միասին բազմած,Մի շըրջան կազմած, Քեֆ էին անումԵվ ուրախանումՄեր հըսկա պապերն ու մեր հայրերը՝Գյուղի տերերը։Մենք, առույգ ու ժիր գեղջուկ մանուկներ, Երեք դասընկեր,Նըրանց…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի 15.2.2023-ում

Բնագիտություն 14.2.2023

Պատասխանել հարցերին Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։ Նյութի տաքությունը կամ սառությունը։ Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։Միջավայրի ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափը տեղադրում են այդ միջավայրում և սպասում այնքան, մինչև ջերմաչափի ցուցմունքը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բնագիտություն 14.2.2023-ում

Մաթեմատիկա 13.2.2023

1. Կոորդինատային ուղղի վրա −40 9/15 թիվը գտնվում է −6 9/15 թվից (ընտրիր պնդման ճիշտ շարունակությունը). ձախ աջ 2. Նշիր E կետի կոորդինատը: Կոտորակը մի կրճատիր: Պատասխան՝ E(3/10) 3. Համաձայն ես արդյո՞ք հետևյալ պնդման հետ. Կոորդինատային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 13.2.2023-ում

English 10.2.2023

1. His2. Our3. My, your4. Her5. Their 1. Studies2. Speaks3. Watch4. Finished5. Goes6. Are listening. 1. There are2. There is3. There are4. Is there5. Are there6. Are there. Places in…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English 10.2.2023-ում

English homework 8.2.2023

harity fun:read the dialogue on page 36 Hometask:ex.8/b,page 36,ex.9/a,d,page 37 1-c2-e3-f4-a5-b6-d 1. Kate2. Mark3. Darren4. Jo 1. Really2. Actually3. I have no idea4. Wait a minute

Մեկնաբանությունները կասեցված են English homework 8.2.2023-ում