English 16.2.2023

1. Have, got2. Got3. Have4. Have got5. Got6. Haven't7. Have got8. Haven't 1. have2. have3. got4. have 5. have6. have.

Մեկնաբանությունները կասեցված են English 16.2.2023-ում

Մայրենի 15.2.2023

Չորեքշաբթի «ՀԻՆ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ» Կանաչ, վիթխարի ընկուզենու տակ,Իրենց հասակի կարգով, ծալպատակ,Միասին բազմած,Մի շըրջան կազմած, Քեֆ էին անումԵվ ուրախանումՄեր հըսկա պապերն ու մեր հայրերը՝Գյուղի տերերը։Մենք, առույգ ու ժիր գեղջուկ մանուկներ, Երեք դասընկեր,Նըրանց…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի 15.2.2023-ում

Բնագիտություն 14.2.2023

Պատասխանել հարցերին Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։ Նյութի տաքությունը կամ սառությունը։ Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։Միջավայրի ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափը տեղադրում են այդ միջավայրում և սպասում այնքան, մինչև ջերմաչափի ցուցմունքը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բնագիտություն 14.2.2023-ում