Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ:

1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ:

Կեղտ֊աղտ, գութ֊խիղճ, ավար֊թալան, թախիծ֊մորմոք, կարծիք֊տեսակետ, օրրան֊հայրենիք,

2.Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք, օշարակ, ճրագակալ, անդունդ ,ճառագայթ, հավկիթ, հենարան:

Ձու֊հավկիթ, ճաճանչ֊ճառագայթ, թարթիչ֊արտևանունք, վիհ֊անդունդ, նեցուկ֊հենարան, ճրագակալ֊աշտանակ։

3.Աքցան,տաղտուկ, խուճապ, գինարբուք, մորմոք, խրախճանք, արգելք, ահ, գուրգուրանք, երկյուղ, խոչընդոտ, գորով, տագնապ, ձանձրույթ:

Խուճապ֊տագնապ, ահ֊երկյուղ, գուրգուրանք֊գորով, տաղտուկ֊ձանձրույթ, արգելք֊խոչընդոտ, գինաբուք֊խրախճանք։

Սյունակներից ընտրել համապատասխան արմատները և կազմել 6 բարդ բառ:

1.Բնություն թղթե վայրկյան որսալ շեկլիկ հերակալ ձուկ ուղտ խաղալ չափում ինձ նկարել

Բնանկար, վարկյանաչափ, շիկահեր, ձկնորս, խաղաթուղթ, ընձուղտ։

2. Ձյուն պատճառ մուկ ոսկոր այտ դեղ միշտ կսկծալ դառը դալար սկիզբ ծաղիկ

Ձնծաղիկ, մկնդեղ, այտոսկր, մշտադալար, դատնակսկիծ, սկզբնապատճառ։

You are currently viewing Մայրենի երեքշաբթի 7.2.2023