1.

Կոորդինատային ուղղի վրա −40 9/15 թիվը գտնվում է −6 9/15 թվից (ընտրիր պնդման ճիշտ շարունակությունը).

 • ձախ
 • աջ

2.

Նշիր E կետի կոորդինատը:

Կոտորակը մի կրճատիր:

Պատասխան՝ E(3/10)

3.

Համաձայն ես արդյո՞ք հետևյալ պնդման հետ.

Կոորդինատային ուղղի վրա −69 11/19 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի աջ, քան −13 11/19 կոորդինատով կետը:

 • ոչ
 • այո

4.

Պարզիր, թե կոորդինատային ուղղի ո՞ր կետի կոորդինատն է հավասար 5/2-ի:

Պատասխան՝ E

5.

Նշիր0О կետի նկատմամբ В(−32 3/7) կետին համաչափ կետի կոորդինատը:

Պատասխան՝ В կետին համաչափ կետի կոորդինատը 32 3/7-ն է:

6. Հետևյալ թվերից ո՞րն է կոորդինատային ուղղի վրա ամենաձախ գտնվող կետի կոորդինատը:

 • 0
 • −13
 • 21
 • 33
 • −145
 • −78 3/7
 • −45
 • −78 2/7

7.

Ո՞ր կետն է գտնվում զրոյից ավելի հեռու.

A(−525), թե՞ B(4)

 • B
 • A
 • ոչ մեկը

8.

Կորդինատային ուղղի վրա ո՞ր կետի կորդինատն է հավասար 3/2-ի:

 Նշիր ճիշտ տարբերակը:

 • O
 • F
 • L
 • T

9.

B կետը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում 12/40-ով ձախ կոորդինատների սկզբնակետից:

Որոշիր B կետի կոորդինատը:

Պատասխան՝ -12/40

10.

Տրված կետերից ընտրիր նրանք, որոնց կոորդինատը ռացիոնալ թիվ է:

Նշիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

 • M
 • F
 • P
 • բոլորն էլ ռացիոնալ են
 • O
 • ոչ մեկը ռացիոնալ չի
 • T
You are currently viewing Մաթեմատիկա 13.2.2023