Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։
    Նյութի տաքությունը կամ սառությունը։
  2. Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։
    Միջավայրի ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափը տեղադրում են այդ միջավայրում և սպասում այնքան, մինչև ջերմաչափի ցուցմունքը դադարի փոխվել: Այդ դեպքում, ջերմաչափը և միջավայրը միմյանց հետ ջերմային հավասարակշռության մեջ կլինեն և ջերմաչափի ցուցմունքը միջավայրի ջերմաստիճանը կլինի։
  3. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։
    Հեղուկային, մեխանիկական, գազային, էլեկտրոնային, օպտիկական։
You are currently viewing Բնագիտություն 14.2.2023