• Post category:Դասեր

1.

Ո՞ր թիվն է հակադիր 138 կոտորակին:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • 1 1/38
 • −1/38
 • −38
 • 38


2.

Տրված է −1/59 ռացիոնալ թիվը:

−1/59 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/59-ի:


3.

Որոշիր 75 1/18 ռացիոնալ թվի հակադիր թիվը:

Պատասխան՝  -75 1/18

4.

1. 1/29-ի հակադիր թիվը (դրական, բացասական) ռացիոնալ թիվ է:

2. 0 թիվը հակադիր է ինքն իրեն:

5. Եթե x=−6/31, ապա −x= -6/31
6.

Գտիր −6/5 թվի հակադիր թիվը:

 • 5/6
 • 43/5
 • −6
 • 6/5
 • −5/6
 • −1 1/5
 • 5


7.

Որոշիր О(0) կետի նկատմամբ A(37 1/3) կետին համաչափ կետի կոորդինատը:

Պատասխան՝  -37 1/3

8.

−k=1/35 հավասարումից գտիր k թիվը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 35
 • −35
 • −1/35
 • 1/35
 • հնարավոր չէ գտնել


9.

Նշիր այն թվերը, որոնց հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/4-ի:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանները:

 • −4
 • 0
 • 1/4
 • 4
 • −1/4
 • այդպիսի թիվ չկա


10.

Գտիր y-ը, եթե −y=−15 5/13

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • y=0
 • y=5/13
 • y=5/13
 • y=15 5/13
 • y=−15 5/13


11.

∗-ի փոխարեն տեղադրիր այնպիսի թիվ, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն՝ 28=−0/5

Պատասխան՝ ∗-ի փոխարեն պետք է լինի