1.

Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է հավասար 158-ի:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

 • −58
 • 1/58
 • −1/58
 • 58


2.

Որոշիր տրված կետի հեռավորությունը զրոյից:

1) −1/344 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/344-ի:

2) 1/344 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/344-ի:


3.

Գտիր արտահայտության արժեքը՝∣1/2∣−∣1/2∣

Պատասխան՝ 0


4.

Հաշվիր մոդուլը:

∣−1415∣=

 • −15/14
 • −14
 • 15
 • −14/15
 • 15/14
 • 14/15


5.

Լուծիր հավասարումը:

|x|=1/28

Առաջինը տեղադրիր բացասական արմատը:

Պատասխան՝ 
x1= −1/28
x2= 1/28

6.

Դիցուք b=5 1/16 և y=−(−b)

y և b թվերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:

 • |y|=|b|
 • հավասար են
 • y= −5 1/16
 • y= 5 1/16
 • հակադիր են
 • y=−b
 • y=b


7.

Գտիր |z|=1/39 հավասարման լուծումները:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

 • −39
 • 39
 • 0
 • 1/39
 • լուծումներ չկան
 • −139


8.

Գտիր|z|=0 հավասարման այն արմատների թիվը, որոնք ամբողջ թվեր են (եթե այդպիսի արմատներ չկան, ապա տեղադրիր «0»

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • 3
 • 2
 • 0
 • 1


9.

Կատարիր հետևյալ գործողությունը՝ ∣−11 1/2∣−∣−11 1/2∣
Պատասխան՝ 0


10.

Գտիր x-ը, եթե |−x|=15 2/5

Ընտրիր ճիշտ պատասխանները:

 • այդպիսի թիվ չկա
 • x=0
 • x= −15 2/5
 • x=15
 • x=15 2/5
 • x=−15


11.

Որոշիր|x|=1/2 հավասարման այն արմատների թիվը, որոնք խառը թվեր են (եթե այդպիսի արմատներ չկան, ապա տեղադրիր «0»):

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • 3
 • 1
 • 2
 • 0


12.

Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 40 1/2, −41 3/7, −42 2/3, 39 2/11

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • −42 2/3
 • 40 1/2
 • −41 3/7
 • 39 2/11


13.

Քանի՞ ռացիոնալ արմատ ունի |x|=16 1/22 հավասարումը (եթե հավասարումը արմատ չունի, ապա տեղադրիր «0»):

Ընտրիր արմատների ճիշտ թիվը:

 • 0
 • 3
 • 1
 • 4
 • 2


14.

Գտիր|y|<2 անհավասարման բոլոր ռացիոնալ լուծումները:

 • 0
 • 2
 • −1/8
 • −1
 • 1
 • −2 9/10
 • −2
 • −1 2/9
 • 1/14

Լուծում
15։5=3
1%=3 աշակերտ
3.100=300

Պատ՝ 300 աշակերտ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 16.2.2023