1.

Ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը` կոորդինատային ուղղի վրա 51 3/4 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի ձախ, քան 84 6/7 կոորդինատով կետը:

 • ոչ
 • այո


2.

Համեմատիր հետևյալ խառը թվերը: Տեղադրիր >,< կամ = նշաններից մեկը:

14 2/7 > −14 2/31

3.

Համեմատիր թվերը՝ տեղադրիր >,< կամ = նշաններից մեկը:

ա) 0 < 3/4

բ) 0 > −2/3

4.

Տրված նախադասությունը գրիր անհավասարության տեսքով.

−9/13-ը բացասական թիվ է:

Պատասխան՝ −9/13 < 0

5.

Համեմատիր սովորական կոտորակները: Տեղադրիր <,> կամ = նշաններից մեկը:

−5/31 < 1/31

6.

Ո՞ր երկու ամբողջ թվերի միջև է գտնվում −44 8/13 թիվը:

-45 8/13<−44 8/13< -43 8/13

7.

19 3/4, 6 3/4 և −4 3/4 ռացիոնալ թվերից ընտրիր ամենափոքրը:

Պատասխան՝  -4 3/4

8.

Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 17 9/13, −18 9/13, −19 9/13, 16 9/13

Ամենամեծը  -19 9/13-ի մոդուլն է:


9.

Համեմատիր բացասական խառը թվերը (օգտագործիր <,> կամ =  նշաններից մեկը):

ա) −48 9/13 < −46 9/13

բ) −38 6/7 < −37 6/7

10.

Համեմատիր խառը թվերը (օգտագործիր <,> կամ =  նշաններից մեկը):

−20 5/13 > −20 7/13


11.

Արդյո՞ք կոորդինատային ուղղի վրա −24 2/7 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի աջ, քան −24 3/7 կոորդինատով կետը:

 • ոչ
 • այո


12.

Հետևյալ խառը թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 24 1/2, −25 3/7, −26 2/3, 23 2/11

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • −26 2/3
 • 23 2/11
 • −25 3/7
 • 24 1/2


13.

Հետևյալ թվերից ընտրիր|k|<2 անհավասարմանը բավարարող ամենամեծ ռացիոնալ թիվը:

 • −1/4
 • 1 1/16
 • 2
 • 0
 • −1 2/3
 • −2 10/11
 • −1
 • −2
 • 1


14.

d-ն և y-ը բացասական ռացիոնալ թվեր են:

Դատարկ պատուհանում տեղադրիր >, < կամ = նշաններից մեկը:

−d−y > 0

15.

 Ո՞ր ռացիոնալ թիվն է 9/24-ով փոքր ամենամեծ ամբողջ բացասական թվից:

Պատասխան՝ (+ -) -1 7/8


16.

Ընտրիր այն թվերը, որոնք ∗-ի փոխարեն տեղադրելով ստանում ենք ճիշտ անհավասարություն՝ −∗/14 > −3/7

 • 3
 • 9
 • 5
 • 7
 • 2
 • 6
 • 8
 • 1
 • 4
You are currently viewing Մաթեմատիկա 17.2.2023