1.

Կատարիր կոտորակների բաժանումը:

3/17:7/17=3/17⋅17/7=51/119

2.

ա) −4/43:1= -4/43

բ) (−4/43):(−1)= +4/43

3.

Կատարիր բաժանումը:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր  «+» կամ  «−» նշանը:

(−15/16):3=-15/48


4.

8


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.

You are currently viewing Մաթեմատիկա 24.2.2023