807.

ա) + 18 1/2
բ) + 4 5/9
գ) — 1/3
դ) 0
ե) + 3/11
զ) — 14 2/5

808.

A= -2 3/5
B= -1 2/5
C= + 3/5
D= +1 4/5
E= +2 4/5

810.

ա) 68%
բ) Երկրորդ թեկնածուի օգտին
գ) 10%
դ) 33%

811.

ա) Ոչ
բ) Այո

813.

Լուծում
6 1/2.15/1=195/2
195/2:2 1/2=390/10=39/1=39

Պատ՝. 39

814.

You are currently viewing Մաթեմատիկա 27.2.2023