Ջրիմուռներ

Ի՞նչ բազմաբջիջ գորշ և կարմիր ջրիմուռներ են ձեզ հայտնի։ Բնութագրեք դրանց կառուցվածքը Լամինարիա, ֆուկուս, մակրոցիստիս: Պորֆիրա: Նրա քլորոպլաստներում կա կարմիր գույնը որի օգնությամբ նա կարող է աճել 270 մ և…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ջրիմուռներ-ում

Քիմիակն երևույթներ

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները կոչվում են երևույթներ: Երևույթները կարող են լինել ֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթների ընթացքում նյութերը չեն փոխարկվում այլ նյութերի, այսինքն՝ նոր նյութեր չեն առաջանում: Այն երևույթները,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիակն երևույթներ-ում

Քիմիա

1. Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: Ֆիզիկական երևույթ է երբ նոր նյութ չի առաջանում : Մոմի վառվելը, սառույցի հալվելը: 2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Գործնական քերականություն

1. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Գրի՛ր գործածված ածանցները: Քերել-քերիչ, գրել-գրիչ, կապել-կապիչ, քամել-քամիչ, բացել-բացիչ, գործել-գործիչ, խաղալ-խաղալիք, ուտել-ուտելիք, խմել-խմիչք, հագնել-հագուստ, ձգել-ձգան, փակել-փական, խթանել-խթան, փաթաթել-փաթաթան, զսպել-զսպան, ջնջել-ռետին, ծածկել-ծածկոց,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն-ում

Հետաքրքիր փաստեր ջրիմուռների մասին

Փաստ 1. Երկրի վրա թթվածնի հիմնական մասը արտադրող ջրիմուռներն են, ոչ թե ցամաքային անտառները, որոնք կազմում են դրա արտադրության ընդհանուր ծավալի 80%-ը: Հավանաբար, հենց նրանք են դարձել մեր մոլորակում ազոտաթթվածնային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հետաքրքիր փաստեր ջրիմուռների մասին-ում

Мое любимое место в Армении

Мое любимое мест в Армении это «Վերև պարկ» (Верев парк). Я обожаю это место потому что там очень весело, интересно, красиво. Там что то по типу полоса припятствий. Есть несколько…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Мое любимое место в Армении-ում

Дни Себастаци

Дайте определение каждому виду туризма. Например: деловой туризм – это обеспечение и организация командировочных поездок в другую страну для решения деловых вопросов. Экстремальный туризм. Приезд в Армению чтобы например забратся…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Дни Себастаци-ում

Գործնական քերականություն

1. Տրված բաղադրյալ բառերը համեմատի՛ր և գրի՛ր նմանություններն ու տարբերությունները: Ա.Դռդռալ, ճռճռալ, կռկռալ, մռմռալ, հռհռալ: Բ. Թրթռալ, բարբառել, գրգռել, մրմռալ, սարսռալ: Ա խմբում բառերում կա երկու ռ, իսկ Բ խմբում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն-ում

Պարտուսի գերին

Առաջադրանքներ 1. Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 2. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը, գաղափարը։ Իմ կարծիքով ուսուցիչները միշտ ամենալավն են սպասում ձեզնից, օրինակ՝ լինել ակտիվ դասերին կամ լուռ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Պարտուսի գերին-ում

Հավասարաչափ  շարժում: Արագություն:

1․Ո՞ր շարժումն է կոչվում հավասաաչափ: Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում 2․Ո՞ր մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հավասարաչափ  շարժում: Արագություն:-ում

Մեխանիկական շարժում: Շարժման հարաբերականություն: Նյութական կետ: Շարժման հետագիծ: Ճանապարհ:

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում՛ 2. Բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ Գնացքի շարժվելը գետնի նկատմամբ, երկիր մոլորակի շարժվելը արեգակի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մեխանիկական շարժում: Շարժման հարաբերականություն: Նյութական կետ: Շարժման հետագիծ: Ճանապարհ:-ում

Չափման միավորները տարբեր երկրներում

18-րդ դարի վերջին Ֆրանսիայում մշակված մետրային չափման համակարգը աշխարհում ամենաշատ օգտագործվող չափման համակարգն է։ Այն ներառում է չափման ստանդարտացված միավորներ, ինչպիսիք են մետրը, կիլոգրամը և լիտրը և լայնորեն կիրառվում է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Չափման միավորները տարբեր երկրներում-ում

Քիմիա փորձ

Այսօր մենքկատարեցինք փորձ շաքարավազի հետ: Սկզբում ես անոթի մեջ լցրեցի շաքարավազ, ինչից հետո մենք տեղադրեցինք թաթիկը մետաղյա շտատիվի վրա, որի մեջ էլ դրեցինք շաքարավազով անոթը: Անոթի տակը դրեցինք սպիրտայրոց և…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա փորձ-ում

Գործմական քերականություն

1. Տրված բառերով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր: Կեր, գնաց, ասաց, անվան, մարդիկ: Կերաման, ամենագնաց, հեքիաթասաց, անվանագիր, մարդկային: 2. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործմական քերականություն-ում

Հեքիաթ մի փիսիկի մասին

Մի փիսիկ մոլորվել էր անտառում և չէր կարողանում դուրս գալ անտառից: Նա այս կողմից այն կողմ է վազում բայց ոչինչ չէր կարողանում գտնել: Նա շատ սոված էր և թփից թուփ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հեքիաթ մի փիսիկի մասին-ում