Անհատական պլան

• Դասադուցակի հղումը-Դասացուցակ • Ընտրության ձևը-Կավագործություն • Ֆիզկուլտուրայի ակումբը-Մարմնամարզություն • Լրացուցիչ աշխատանք դպրոցում-Ոչ •Լրացուցիչ աշխատանք դպրոցից դուրս-Ոչ • Երկարօրյաից օգտվում եք-Ոչ • Դպրոցի տրանսպորտից օգտվում եք (միակողմանի, երկկողմանի)-Ոչ • Ինչ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Անհատական պլան-ում

Նկարելուկներ

Սարդ-դ=սար   Աթոռ-ա=թոռ   2=Թ, Թ=խ, աթոռ=ախոռ     Շուն=նուշ   Աստղ-ա-ղ=ստ, եղնիկ-նիկ=եղ+ստ=ստեղ, նավ-վ=նա+ստեղ=ստեղնա, ք=շ, ստեղնա+շար=ստեղնաշար   Մատ+ր (բառի մեջ)=մարտ   Բալ-բ-լ=ա, ա+ն=ան, խոզ-զ=խո+ան=անխո, տորթ-թ=տոր+անխո=անխոտոր   Ձուկ-կ=ձու   Սոխ+ակ=սոխակ  …

0 Comments