Կոշտ սկավառակի ճնշումը սեղանի վրա. փորձ

ԵրկարությունԼայնությունԲարձրությունԱմենամեծնիստի մակերեսԱմենափոքրնիստիմակերեսՃնշմանուժըՃնշումըերեքնիստերիդեպքում14.5սմ=0.145մ10սմ=0.1մ2.5սմ=0.025մ0.0145մ20.0025մ25.9Ն407Պա1628Պա2360Պա https://youtu.be/GFkU5_K-0cQ

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կոշտ սկավառակի ճնշումը սեղանի վրա. փորձ-ում

Ճնշում, ճնշման միավորները, ճնշումը բնության մեջ և տեխնիկայում

Տարբերակ 1 I. Ինչի՞ց է կախված մարմնի վրա ազդող ուժի արդյունքը. ազդող ուժի մոդուլից և մակերևույթի մակերեսից, որի վրա ուղղահայաց ազդում է ուժը մակերևույթի մակերեսից, որի վրա ուղղահայաց ազդում է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ճնշում, ճնշման միավորները, ճնշումը բնության մեջ և տեխնիկայում-ում

Լաբ. աշխ. Լծակի հավասարակշռության կանոնի ուսումնասիրում

Աշխատանքի նպատանկը. Փորձով ստուգել, թե ուժերի և նրանց բազուկների ի՞նչ հարաբերակցության դեպքում լծակը կմնա հավասարակշռության մեջ: Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. Լաբորատոր լծակ, ամրակալան, բեռների հավաքածու, չափաքանոն, ուժաչափ: Լծակի կանոնը. Լծակը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լաբ. աշխ. Լծակի հավասարակշռության կանոնի ուսումնասիրում-ում

Աշխատանք և հզորություն. Խնդիրներ Է. Ղազարյանի խնդրագրքից

Հաշվեք 20Ն ուժի աշխատանքը 5 մ ճանապարհ անցնելիս: A=FS 20×5=100Ջ Ի՞նչ ճանապարհ անցնելու դեպքում 8Ն ուժի աշխատանքը հավասար կլինի 32Ջ-ի: S=A/F 32/8=4 5մ խորությամբ ջրհորից հավասարաչափ բարձրացրին 10կգ զանգվածով ջրով…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Աշխատանք և հզորություն. Խնդիրներ Է. Ղազարյանի խնդրագրքից-ում

Մեխանիկական աշխատանք, աշխատանքի միավորները

Տարբերակ 1 I. Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում. գնդիկը գլորվում է սեղանի հորիզոնական մակերևույթի վրայով աղյուսը դրված է գետնի վրա ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը II. 6Ն կշռով բեռը բարձրացվում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մեխանիկական աշխատանք, աշխատանքի միավորները-ում

Լուկաշիկ — 275-285 խնդիրներ

275. Ի՞նչ է չափում նկ. 59-ում պատկերված ուժաչափը։ Ինչպիսի՞ն է դրա ցուցմունքը։ Կշիռ, 1 Ն 276. Ի՞նչ ծանրության ուժ է ազդում նապաստակի, գայլի, արջի, ռնգեղջյուրի, փղի վրա, եթե դրանց զանգվածները…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լուկաշիկ — 275-285 խնդիրներ-ում

Շփման ուժ, Դադարի շփում, Շփումը բնության մեջ

Տարբերակ 1 I. Սահնակը սարից սահում է ծանրության ուժի ազդեցությամբ և սահելով կանգ է առնում շփման ուժի պատճառով. շփման ... ծանրության առաձգականության ... շփման շփման ... առաձգականության ծանրության ... շփման…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Շփման ուժ, Դադարի շփում, Շփումը բնության մեջ-ում

Ուժը վեկտորական մեծություն է, Ուժերի գումարումը, Միևնույն ուղղով ուղղված երկու ուժերի գումարումը, Համազոր ուժ

Տարբերակ 1. I. Քանոնի օգնությամբ որոշեք չորսուի վրա ազդող ուժը ( նկ.22): Մասշտաբը նշված է  նկարի վրա.   1Ն          2. 3.3Ն                 3. 3,5Ն 4. 4Ն       5. 3Ն II. Այն ուժը, որը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուժը վեկտորական մեծություն է, Ուժերի գումարումը, Միևնույն ուղղով ուղղված երկու ուժերի գումարումը, Համազոր ուժ-ում

Ուժի միավորները, ուժաչափ

Տարբերակ 1. I. Միջազգային համաձայնությամբ, որպես ուժի միավոր ընդունված է. նյուտոնը, կրճատ գրվում է — Ն կիլոգրամը, կրճատ գրվում է — կգ մետր-վայրկյանը. կրճատ գրվում է — մ/վ II. Ինչի՞…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուժի միավորները, ուժաչափ-ում

Ֆիզիկա կանոններ փետրվար

Ուժեր Ուժ է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որի միջոցով քանակապես նկարագրում են մարմինների փոխազդեցությունը: 1 Նյուտոնն այն ուժն է, որի ազդեցությամբ 1 կգ զանգվածով մարմինը 1 վայրկյանում իր արագությունը փոխում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ֆիզիկա կանոններ փետրվար-ում

Ձգողականություն, Ծանրության ուժ, Առաձգականության ուժ, Մարմնի կշիռ

Տարբերակ 1 I. Մարմնի կշիռ կոչվում է այն ուժը, որով. II. Ծանրության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով. III. Առաձգականության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով. 1. Երկիրը ձգում է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ձգողականություն, Ծանրության ուժ, Առաձգականության ուժ, Մարմնի կշիռ-ում

Ուժեր

Կատարել Վ․ԻԼուկաշիկի խնդրագրքից էջ 35 խնդիրներ 275-ից-285-ը 276. m1=6կգ. F1=m1g=6 կգ • 10 Ն/կգ=60 Ն m2=40կգ F2=m2g=40 կգ • 10 Ն/կգ=400 Ն m3=400կգ. F3=m3g=400 կգ • 10 Ն/կգ=4000 Ն m4=2տ=2000կգ.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուժեր-ում

Առաձգականության ուժ

1.Ո՞ր երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա: 2.Դեֆորմացիայի օրինակների քննարկում Պլաստիլինի դեֆորմացիա՝ երբ մարդը պլաստիլինով խաղում է պլաստիլինը ենթարկվում է դեֆորմացիայի:…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Առաձգականության ուժ-ում

Ուժ

1․Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Ուժ է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որի միջոցով քանակապես նկարագրում են մարմինների փոխազդեցությունը 2.Ո՞ր ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն): 1 կգ մարմինը 1 վարկյանում իր արագությունը փոխում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուժ-ում

Մարմնի զնագված, զանվածի միավորներ

Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափն է: Զանգվածը ֆիզիկական մեծություն է, այն սկալյար մեծություն է: Որպես զանգվածի չափման հիմնական միավոր ՄՀ-ում ընդունեցին պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված գլանի զանգվածը: Նրա զանգվածը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մարմնի զնագված, զանվածի միավորներ-ում

Նյութի խտություն։Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

1.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում նյութի խտություն Նյութի խտություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերությանը 2.Ինչպե՞ս է որոշվում նյութի խտությունը Խտություն=զանգված/ծավալ ρ=m/V 3.Ի՞նչ միավորներով…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Նյութի խտություն։Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը-ում

Երկրների զանգվածի չափման միավորները

Աշխարհում զանգվածի չափման համակարգերը տարբեր են: Երկու ամենատարածված ստանդարտներն են մետրային համակարգը և ֆունտի ու ունցիայի համակարգը: Մետրային համակարգ. Աշխարհի երկրների մեծ մասը, ներառյալ եվրոպական երկրների մեծ մասը, Ասիան, Լատինական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրների զանգվածի չափման միավորները-ում

Մարմինների փոխազդեցությունը: Մարմնի զանգված:

1.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը,թե ոչ: Եթե մարմինը որևէ բանի հետ չի փոխազդում ուրեմն նա չի փոխի իր արագությունը 2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ Ձուկը ջրի մեջ իր լողակներով փոխազդում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մարմինների փոխազդեցությունը: Մարմնի զանգված:-ում

Իներցիա

1․Ո՞ր երևույթն  է կոչվում իներցիա Եթե մարմնի վրա այլ մարմիններ չեն ազդում, ապա այն պահպանում է դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը։ Այլ մարմինների ազդեցության բացակայությամբ մարմնի դադարի կամ ուղղագիծ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Իներցիա-ում

Հավասարաչափ  շարժում: Արագություն:

1․Ո՞ր շարժումն է կոչվում հավասաաչափ: Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում 2․Ո՞ր մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հավասարաչափ  շարժում: Արագություն:-ում