Գրառումներ չեն գտնվել։

Մաթեմատիկա 12.2.2021

1130. Յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բաժանե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր...

Մաթեմատիկա Հաշվետվություն (Նոյեմբեր)

Հղում 1 Հղում 2 Հղում 3 Հղում 4 Հղում 5 Հղում 6 Հղում 7 Հղում 8 Հղում 9 Հղում 10 Հղում 11 Հղում 12...

Русский язык

Задание 1.У меня нет сестры. В моей комнате нет телевизора. Я думаю, завтра не будет снега. У него...

Մաթեմատիկա 11.29.2021

1070. Գրե՛ք թվենշաններով.ա) մեկ հինգերորդ15բ) մեկ տասնչորսերորդ114գ) մեկ քսաներորդ120դ) մեկ...

English

1. Ես չեմ սիրում դուրս գալ, երբ անձրևում է-I do not like to go out when it rains.2.Ես գնեցի մի...

Երկրաշարժ

Երկրաշարժերը ստորերկրյա ցնցումներն են և Երկրի մակերևույթի տատանումները: Դրանք ծագում են երկրակեղևում...

Մայրը

Մի  գարնան  իրիկուն  դռանը  նստած  զրույց  էինք  անում, ...

Մաթեմատիկա 11.24.2021

835. Կողք կողքի դրված 9 միանման ուղղանկյունները կազմում են 18 սմ կողմով քառակուսի։ Գտե՛ք մեկ...

Պոմպեյի թանգարան և սքեյթ պարկ

Մենք 5-երով այսօր գնացել էինք Պոմպոեյի թանգարան։ Գիդի հետ շրջցինք թանգարնում և բացաթրեց ամեն ինչ։...

English

When did you bought telephone for me.Why did you don’t read.What time did you ate.What book...