Գրառումներ չեն գտնվել։

Տառային արտահայտություններ

ա) 673 > 455 բ) 783 > 693գ) 944 > 240դ) 43 < 44 8. Լրացրեք աղյուսակը a 537 36 150 40 0 30 b 294...

Урок 7

Запишите форму множественного числа существительных. Торт-торты , судно-судны , фронт-фронты...

Բառակազմություն

Պարզ բառ֊կատու Ածանցավոր բառ֊պարսկական Բարդ բառ֊հարթերես Ես մի պարսկական կատու ունեի, ում երեսը...

Մթեմատիկա

k-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 35/43−k կոտորակը կանոնավոր է:...

Գոյական անուն

Հասարակ գոյականներ Սեղան, լանչբոքս գազար։Նա սեղանի դիմաց իր լանչբոքսով գազար է ուտում։ Հատուկ...

Քայքայման և միացման ռեակցիաներ

Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։Այն քիմիական րեակցիաները, որոնց ժամանակ բարդ նյութի...

Մաթեմատիկա

Պարզիր, թե շոկոլադի սալիկի ո՞ր մասն է մնացել, եթե սկզբում կար 28 բաժին: Պատասխան...

Քիմիական ռեակցիաներ, դրանց ընթանալու պայմանները

Դասարանական աշխատանք Պատասխանել հարցերին։ Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։Այն երևույթները...

Հայկական լեռնաշխարհ

• Բացատրել «հայրենիք» հասկացությունը։Հայրենիքը դա այն պետությունն է որտեղ դու ապրում կամ ծնվել ես։•...

Ոսկեգործություն

Այսօր ոսկեգործության իմ 3֊րդ դասն էր։ Անցած դասի ժամանակ մենք էսքիզներ էինք անում։ Իսկ այս դասին ես...

Русский язык домашнее задание

1.Поставьте существительные в родительном падеже. Собака, лодка, море, диктант, лётчик, вода...