Գրառումներ չեն գտնվել։

Մայրենի Փետրվարի հաշվետվություն

Առյուծն ու մարդը Արևմտահայերեն Օտար բառերի բառարան Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին Հինգշաբթի...

Անհատական ոիսումնական պլան

Աստղիկ Գաբոյան, Հարավային դպրոց 5.2 դասարան 8:00 — Արթնանալ, նախաճաշ 8:30 — Երթ դեպի...

Русский

Образуйте словосочетания и предложения. 5-6 предложений запишите. 1. сегодня хорошая, плохая...

Մաթեմատիկա 3.10.2022

1387. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողություննների ընդհանուր կանոնը ե)...

Մաթեմատիկա 3.9.2022

1390. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով ա) բ) գ) դ) ե) զ) է)...

Մայրենի

1․ Կետերի փոխարեն լրացրո՛ւ ջ, ճ կամ չ (անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր)։  Ալոճ...

Dialog

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?Mary: Hi. Er I really like these crosses. How much...

Dialog

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?Sam: Hi. Er I really like these trainers. How much...

English

8. 1. Dad didn’t buy a new car last week2. Mum always cooks chicken on Mondays.3. Do you like...

Վերլուծում Իմ ընկեր Նեսոն

Պատմվածքը ընկերների խմբի մասին էր, և այդ խմբում կար մի տղա՝ Նեսոն։ Նա շատ հեքիաթներ գիտեր և ամեն...