Մաթեմատիկա 4.14.2022

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև Գումարեք կոտորակները։ Կատարեք կոտորակների հանում։ Կատարեք բազմապատկում․ Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ Կատարեք բաժանում։ Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն Նարեկը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.14.2022-ում