Զատկածեսի երգեր

Յալալի Յալալի, տերն հարություն է առել,Յալալի, հավը կարմիր է ածել,Յալալի, Պողոսն երազ է տեսել,Յալալի, Պողոս, երազդ ի բարի,Յալալի, շնորհավոր Ձեր Զատիկ,Յալալի, Ձեր Զատիկն ու մեր Զատիկ։ Յալալի, ախպերս ուր է,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Զատկածեսի երգեր-ում