Մաթեմատիկա 4.6.2022

1391. Երեք խառը թվերից արաջինը է։ Երկրորդ թվը -ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը -ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք այդ երեք թվերի գումարը։Լուծում Պատ՝. 1330. Մի քարակուսու պարագիծը սմ է,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.6.2022-ում

Մաթեմատիկա 4.5.2022

1260. ABC երանկյան պարագիծը սմ է։ Հայտնի է , որ |AB|=|BC|, իսկ |CA|= Գտե՛ք AB և BC կողմերի երկարությունը։Լուծում Պատ՝. 1135. Գտե՛ք ստվերագծված քառակոսու մակերեսը։ Լուծում8-2-2=44.4=16 Պատ՝. 16սմ2 1185. Աստղանիշերի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.5.2022-ում

Easter in Armenia

Easter is one of the most favorite holidays in Armenia. People  celebrate it at the end of March or in April. This year Easter will be celebrated on April 17.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Easter in Armenia-ում