Գրառումներ չեն գտնվել։

Մաթեմատիմա 5.10.2021

Թեստ 3 Քանի՞ երկրորդ կարգի միավոր է պարունակուն է 6754 թիվը։1) 42) 53) 74) 6 Գտի՛ր ամենափոքր կենտ...

English

4. Do they like fish? No, they don’t Do you want some juice? Yes, I do. Is Fatimah sleeping?...

Մաթեմատիկա 5.7.2021

Թեստ 2 Գտիր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 8 է, միավորը 4, մնացած կարգերում գրված է 9։1) 994982)...

English

2. This is me and my family. We are at the park. My sister is painting a picture. Can you see my two...

Մայրենի

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած...

Մաթեմատիկա 5.4.2021

630. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։բ)...

English

Koryun; Which is your favourite season?Trdat; My favorite season is Winter.Karyun; Why do you like...

Русский

Н.вр. П.вр. Б.вр. Я-читаю, читала, буду читать.Ты-читаешь, читал, будешь читать.Он-читает, читал...

Մաթեմատիկա 4.30.2021

1040.ա) 2012 թվականին լրանում է հայերեն առաջին տպագիր գրքի հրատարակման 1500-ամյակը։ Ո՞ր թվականին է...

Մաթեմատիկա 4.29.2021

1038. Արտահայտի՛ր նշվախ միավորներով։ ա) 3/5սմ=6մմ7/20դմ=35մմ5/20մ=250մմ բ)...

Русский

Вопросы к тексту: 1. Почему Солнце сказало, что листья на деревьях зелёные? Когда светит солнце...