English

8. 1. Dad didn't buy a new car last week2. Mum always cooks chicken on Mondays.3. Do you like chips?4. Mary laved for Italy last month.5. Do you brush your…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում

Վերլուծում Իմ ընկեր Նեսոն

Պատմվածքը ընկերների խմբի մասին էր, և այդ խմբում կար մի տղա՝ Նեսոն։ Նա շատ հեքիաթներ գիտեր և ամեն երեկո պատմում էր ընկերների համար հեքիաթներ։ Նրանք ապրում էին գյուղում։ Մի անգամ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Վերլուծում Իմ ընկեր Նեսոն-ում