Մաթեմատիկա 3.10.2022

1387. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողություննների ընդհանուր կանոնը ե) զ) է) ը)

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 3.10.2022-ում