Մաթեմաթիկա 3.25.2022

Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների. 96 106 100 1024 704 800 888 Գտե՛ք [6;8]=24 [12;6]=12 [15;100]=300 Գտե՛ք (25 և 15)=5 (24 և 10)=2 (120 և 60)=60 (24 և 80)=8 (25…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմաթիկա 3.25.2022-ում