Русский язык спорт

Спорт играет важную роль в нашей жизни. Многие люди занимаются спортом, потому что хотят быть здоровыми и сильными. Физкультура и спорт дарят заряд бодрости и оптимизма, укрепляют иммунитет и спасают…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский язык спорт-ում

Русский язык

Упражнение 6. Задайте вопросы к выделенным словам.Модель: У меня есть старший брат. – Какой брат у тебя есть? 1. У меня есть новый учебник.-Какой учебник у тебя есть? 2. Ты…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский язык-ում

Մաթեմատիկա 4.26.2022

858. Գտե՛ք այն թիվը, որիա) ը 5 է- 15 բ) ը 21 է։ 49 859. Ո՞րն է մեծ.ա) 45 մետրի ը թե, 30 մետրի ը։ 27 > 24 892.Անկանոն կոտորակը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.26.2022-ում

«Բի» մոլորակը

Բի մոլորակի վրա գրքեր չկան: Գիտելիքներն անյտեղ վաճառում և գնում են շշերի մեջ:  Պատմությունն, օրինակ, վարդագույն ջուր է, նռան հյութի նման, աշխարհագրությունը՝ անանուխի կանաչ ջուր, իսկ քերականությունը անգույն հեղուկ է,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են «Բի» մոլորակը-ում

Մաթեմատիկա 4.25.2022

963. Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ 4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։Լուծում7սմ 4մմ+6մմ=8սմ7սմ 4մմ-6մմ=6սմ 8մմ7սմ 4մմ+8սմ=6սմ 8մմ=22սմ 2մմ Պատ՝. 22սմ 2մմ 941. ABC…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.25.2022-ում

English

1.Կարմիր շրջազգեստը ավելի թանկ է, քան կապույտը:(expensive)Red dress is more expensive than the blue one.2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը:(clean)My room is cleaner than your room.3.Իմ պայուսակը ավելի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում

English homework

To eat, to catch, to watch, to go, to help. I am eating my sandwich now.(Present Cont. Tense)I sometimes eat sandwiches after my English lessons.(Present Simple)I ate my sandwich yesterday.(Past…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English homework-ում

Արևմտահայերեն

Մի փոքրիկ տղա դուրս եկավ դպրոցից: Փոքրիկ տղա մը դուրս ելավ դպրոցէն։ Ես աշխատում եմ գործարանում:Ես կաշխատիմ գորածարնին մեջ։ Մի թռչուն թռավ արտից: Թռչուն մը թռավ արտէն։ Մի մարդ քարից մեծ գեղեցիկ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Արևմտահայերեն-ում

Русский классная робота

Упражнение 2. Дополните словосочетания. Используйте слова: ручка,человек, карандаш, общежитие, упражнение, тетрадь, газеты, доктор,деревья.Высокий человекКрасная ручкаСтарое общежитиеТрудное упражнениеЧёрный карандащНовая тетратьИнтересные газетыЗелёныедеревья.Хороший доктор. Упражнение 4. Образуйте множественное число.Модель: большой дом – большие…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский классная робота-ում

Русский язык классная робота

7. Вместо точек впишите слова я, ты, он, она, мы, вы, они. 1 Ты умеешь играть в шахматы? 2. Каждое утро мы делаем зарядку. 3. он, онахорошо поёт. 4. Они…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский язык классная робота-ում

Մաթեմատիկա նածագի թվերի շուրջ

Ֆիբոնաչի մաթեմատիկոսը 5-րդ դարում սկսել է ստեղծել թվերը 0-ից, և այդ թվերը մենք ասում ենք՝ Արաբական թվեր, Հնդկական թվեր կամ թվանշաններ և այդ թվանշաններով մենք կարող ենք ստեղծել թվեր օրինակ՝…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա նածագի թվերի շուրջ-ում

Հայոց լեզու

228. Տրված բառակապակցություններից ամեն մեկի իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով։ Ի՞նչ է ցույց տալիս սուն ածանցը։Երեք տասնյակ-երեսուն, չորս տասնյակ-քառասուն, հինգ տասնյակ-հիսուն, վեց տասնյակ-վաթսուն, յոթ տասնյակ-յոթանասուն, ութ տասնյակ-ութսուն, ինը տասնյակ-իննսուն։ 229. Զննի՛ր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հայոց լեզու-ում

Լինել և ունենալ

Մի անգամ ուսուցիչ Քերականը գնում էր գնացքով և լսում էր խցիկի հարևանների խոսակցությունը: Բանվորներ էին հարավային Իտալիայից, որ արտասահման էին գնացել: Նրանք այնտեղ երկար էին աշխատել և հիմա հարազատներին տեսնելու…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լինել և ունենալ-ում

Մաթեմատիկա 4.18.2022

802. Գտե՛ք արտահայտության արժեքըգ) (9191806+7024)։(6101-1288)=19109191806+1024=91928306101-1288=48139192830։4813=1910 դ) (14614668+322)։(9696-481)=158614614668+322=146149909696-481=921514614990։9215=1586 ե) (1200-294).78-(560+294)։14=706071200-294=906560+294=854906.78=70668854։14=6170668-61=70607

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.18.2022-ում

The magic fish

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One day, Robert asked to go too. ‘Well, I want to catch the magic fish. The first person to eat it will become the…

Մեկնաբանությունները կասեցված են The magic fish-ում

Մաթեմատիկա 4.14.2022

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև Գումարեք կոտորակները։ Կատարեք կոտորակների հանում։ Կատարեք բազմապատկում․ Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ Կատարեք բաժանում։ Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն Նարեկը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.14.2022-ում

Լրացուցիչ կրթություն

Ես Իմ երկու եղբայրների հետ գնեմ եմ լողի 4.12.2022-ից։ Երեկ մեր արաջին պարապունքն էր, և իմ փոքր եղբայրը սկզբում չուզեց մտնել ու սկսեց լացել։ Մենք մեզ պարապացնողին ասում ենք՝ ընկեր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լրացուցիչ կրթություն-ում

Русский язык

Упражнение 3. Дополните предложения словами справа.Он читает … (книга, журнал, письмо, газеты) Он читает книгу.Он читает журнал.Он читает письмо.Он читает газеты. Анна видит … (здание, улица, дома, киоск) Анна видит…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский язык-ում

Մաթեմատիկա 4.6.2022

1391. Երեք խառը թվերից արաջինը է։ Երկրորդ թվը -ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը -ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք այդ երեք թվերի գումարը։Լուծում Պատ՝. 1330. Մի քարակուսու պարագիծը սմ է,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.6.2022-ում