Գրառումներ չեն գտնվել։

Հինգշաբթի առաջադրանքի փաթեթ մայրենի

Կարդում ենք Տերյան․ <Կարծես թե դարձել եմ ես տուն> Կարդա՛ բանաստեղծությունը, դո՛ւրս գրիր...

The magic paintbrush

The magic paintbrush Rose loved drawing. She was very poor and didn’t have pensor pencils. She drew...

Մաթեմատիկա 2.8. 2022

810. Հաշվե՛ք արտադրյալըա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ը) 810. Կրաճտե՛ք կոտորակներըա) բ)...

Օտար բառերի բառարան

1. Ջ-ջազմեն-ջազ նվագող երաժիշտ։2. Դ-դանտիստ-ատամնաբույժ՝ ատամի բժիշկ, որ զբաղվում է ատամների...

Մաթեմատիկա 2.7.2022

1250. Կատարե՛ք բազմապատկումբ) գ) դ) ե) է) ը) թ) ժ) ժա) ժբ) ժգ) ժդ) ժե) ժզ)...

Մայրենի բառարաններ

07 փետրվարի Երկուշաբթի Այս հղումով կարդա՛ բառարանների մասին պատմող նյութը։ Ի՞նչ սովորեցիր։...

English homework

4. 1. Bob is washing his car at the moment.2. My sister is eating her dinner now.3. I always do my...

Մաթեմատիկա 2.3.2022

1236. Գտե՛ք այն բոլոր թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կլինի կանոնավոր կոտորակ, իսկ...

աՌՅՈւԾՆ Ու ՄԱՐԴԸ աՐևՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ

ԱՌԻՒԾԸ ԵՒ ՄԱՐԴԸ Զօրաւոր առիւծմը, որ նստած էր ժայռի մը վրայ, կըտեսնէ որ գազանները սարսափահար կը...