Օտար բառերի բառարան

1. Ջ-ջազմեն-ջազ նվագող երաժիշտ։2. Դ-դանտիստ-ատամնաբույժ՝ ատամի բժիշկ, որ զբաղվում է ատամների բուժմամբ և պրոտեզավորմամբ։3. Կ-կալենդար-օրացույց։4. Չ-չեմպիոն-մարզական որոշակի մրցության մեջ հաղթանակ տանող՝ տարած մարզիկ։5. Լ-լազեր-սարք, որում իրագործվում է օպտիկական տիրույթի մեներանգ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Օտար բառերի բառարան-ում

Մաթեմատիկա 2.7.2022

1250. Կատարե՛ք բազմապատկումբ) գ) դ) ե) է) ը) թ) ժ) ժա) ժբ) ժգ) ժդ) ժե) ժզ)

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 2.7.2022-ում