Մաթեմատիկա 2.23.2022

1346.Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի ա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ը) 1348. Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվերը անկանոն կոտորակի տեսքովա) բ)

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 2.23.2022-ում