Մաթեմատիկա 2.1.2022

Գրել բլոգներում․  - 2-ի,3-ի,5-ի,9-ի,10-ի բաժանելության հայտանիշները 2-ի բաժանվում են այնթ թվերըը, որոնք զույգ են։3-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի։5-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 2.1.2022-ում

Русский язык

10. Слова в скобках напишите во множественном числе. Горные озёра, наши сёла, новые платья, старые письма, большие озёра, высокие окна, глубокие моря, зелёные поля. Спишите. Слова в скобках напишите во…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский язык-ում

Սել (սայլ)

Հայաստանի բրոնզեեդարյա հնավայրերից հայտնաբերվել են ինչպես երկանիվ, այնպես էլ քառանիվ սայլեր ու դրանց առանձին մասեր։ Նախնական սայլերի անիվները պատրաստել են հոծ տախտակից։ Թեթև և դյուրաշարժ դարձնելու համար հետագայում պատրաստել են ճաղավոր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Սել (սայլ)-ում