Մաթեմատիկա 2.3.2022

1236. Գտե՛ք այն բոլոր թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կլինի կանոնավոր կոտորակ, իսկ անկանոն։ Լուծում 1237. ABCD ուղղանկյան մակերեսը 8 սմ2 է, EFGK ուղղանկյանը՝ 6 սմ2։Որքա՞ն է KDCF ուղղանկյան…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 2.3.2022-ում

աՌՅՈւԾՆ Ու ՄԱՐԴԸ աՐևՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ

ԱՌԻՒԾԸ ԵՒ ՄԱՐԴԸ Զօրաւոր առիւծմը, որ նստած էր ժայռի մը վրայ, կըտեսնէ որ գազանները սարսափահար կը վազէին։ Առիւծը կըհարցնէ, թէ ինչո՞ւ կը փախէին եւ որ մէ՞ կըվախնային։ --Դունալ փախիր,-կ’ըսեն,-որովհետեւ մարդը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են աՌՅՈւԾՆ Ու ՄԱՐԴԸ աՐևՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ-ում