Առաջադրանք 1․

Յուրաքանչյուր տողի երկու բառակապակցություններից մեկը դարձվածք է․ գտի՛ր և դուրս գրիր։

Ոսկե ձեռքեր

Արջի ծառայություն

Գայլի ախորժակ

Թև առնել

Լեզու գտնել

Ճանապարհ կտրել

Սիրտը կոտրել

Առաջադրանք 2․

Աջ և ձախ մասերից ընտրի՛ր հականիշ դարձվածքներ և գրի՛ր կողք կողքի։

Կրակի գին          գայլի սիրտ ուտել։ Կրակի գին-ջրի գին

Լեղին պատառվել     ջրի գին։ Լեղին պատռվել-գայլի սիրտ ուտել

Լեզու առնել          աչքի գրող։ Լեզու առնել-լեզուն բռնվել

Աչքի լույս            լեզուն բռնվել։ Աչքի լույս-աչքի գրող

Խելքից պակաս       խելքի ծով։ Խելքից պակաս-խելքի ծով

Անկողին ընկնել      առողջանալ։ Անկողին ընկնել-առողջանալ

Առաջադրանք 3․

Աջ և ձախ մասերը միացնելով՝ ատացի՛ր դարձվածքներ և գրի՛ր։

Խելքը        գնալ։ Խելքը կտրել

Սիրտը       դողալ։ Սիրտը դողալ

Քիթը         կտրել։ Քիթը կախել

Մտքից       կախել։ Մտքից գնալ

Լեզուն       ճոճել։ Լեզուն բռնվել

Սուր         բռնվել։ Սուր ճոճել

Առաջադրանք 4․

Հետևյալ արտահայտությունները գործածի՛ր նախադասությունների մեջ դրանց ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով։

Սեղան բացել-երբ մենք հյուրեր ենք ունենում մայրիկս սեղան է բացում, մեր հյուրասենյակի սեղանը ծալվող է և հաց ուտելիս մենք այն բացում ենք, ձեռքերը լվանալ-մենք ամեն օր մեր ձեռքերը լվանում ենք, տղամարդը բարկացավ ու ձեռքերը լվաց այդ գործից։

You are currently viewing Մայրենի