Русский

Запишите словами. 8-восемь, 11-одиннадцать, 17-семнадцать, 60-шестьдесят, 82-восемьдесят два, 52-пятьдесят два, 67-шестьдесят сем, 75-семьдесят пять, 64-шестьдесят четыре, 58-пятьдесят восем,31-тридцать один.

0 Comments

Русский

Ночь-ночевать, ночной. Зелень-зелёный, зеленеть. Звон-звоночек, звонок, звонить. Лес-лесной, лесистый, лесник. Море-морской, моряк. Даль-далеко, далёкий. Степь-степной, степняк. Поле-полевой, полевод. Зимний-зима, зимовье.

0 Comments

Մաթեմատիկա 12.11.2020

392. Եռանկյան կողմերից մեկը 82մմ է։ Մյուս երկու կողմերն իրար հավասար են և 25մմ-ով մեծ էն առաջին կողմից։ Գտի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։ Լուծում 82+25=107 107.2+82=296 Պատ՝. 296մմ 393. Քառանկյան կողմերից…

0 Comments