Մաթեմատիկա 12.8.2020

384. Գտ՛իր անհայտ բաժանարարը։ ա) 45։9=5 540։6=90 780։12=65 բ) 48։8=6 320։4=80 4140։230=18 387. Յուրաքանչյուր հավասարության համար ասա՛ չորս ճշմարիտ դատողություն։ 600։200=3-600-ը մեծ է 200-ից 3 անգամ, 600-ը 3-ից մեծ է…

1 Comment