365.

ա)

Երկու թվերի քանորդը 24 է։ Բաժանարարը 215-ն է։ Գտի՛ր բաժանելին և կազմի՛ր նախադասություն։

Լուծում

215.24=5160

Պատ՝. 5160

դ)

Երկու թվերի տարբերությունը 318 է։ Նվազելին 1000-ն է։ Գտի՛ր հանելին և կազմի՛ր հավասարություն։

Լուծում

1000-318=682

Պատ՝. 682

You are currently viewing Մաթեմատիկա 12.7.2020