392.

Եռանկյան կողմերից մեկը 82մմ է։ Մյուս երկու կողմերն իրար հավասար են և 25մմ-ով մեծ էն առաջին կողմից։ Գտի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։

Լուծում

82+25=107

107.2+82=296

Պատ՝. 296մմ

393.

Քառանկյան կողմերից մեկը 45մմ է։ Մյուս երեք կողմերից յուրաքանչյուրը 3 անգամ մեծ է այդ կողմից։ Գտի՛ր քառանկյան պարագիծը։

Լուծում

45.3=135

135.3+45=450

Պատ՝.450մմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 12.11.2020